Japānas TELECOM sertifikāts

īss ievads

Radioaktam nepieciešama noteiktas radioiekārtas modeļa apstiprināšana (ti, tehniskās atbilstības sertifikācija).Sertifikācija ir obligāta, un sertifikācijas institūcija ir reģistrēta sertifikācijas iestāde, ko MIC atzinusi norādītajā radioiekārtu zonā.TELEC (Telecom Engineering Center) ir galvenais reģistrēta radioiekārtu atbilstības sertifikācijas iestāde Japānā.

telecom