Eiropas Savienības RoHS sertifikāts

īss ievads

RoHS ir obligāts standarts, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību akti, un tā pilns nosaukums ir Bīstamo vielu direktīva, kas ierobežo noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās. Standarts ir oficiāli ieviests kopš 2006. gada 1. jūlija. To galvenokārt izmanto, lai regulē elektrisko un elektronisko izstrādājumu materiālu un procesu standartus, lai padarītu tos labvēlīgākus cilvēku veselībai un vides aizsardzībai. Standarta mērķis ir no elektriskiem un elektroniskiem izstrādājumiem likvidēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibrombifenilus un polibromētos difenilēterus.

core_icons8